בקשות לסעדים זמניים / משרד עו"ד לוי וייס

בקשה במסגרת תביעת גרושין צריכה להיעשות בשקול דעת תוך יעוץ משפטי הולם ומדויק סעד זמני פרושו סעד דחוף , שיש להוכיח את דחיפותו והצורך בו מול שופט.

לאחר מתן הצו – אם מתבקש צו בהעדר הצד שכנגד, תינתן זכות הדיון לצדדים להראות את חשיבות הצו והמשכיותו.

פנו עוד היום לקבלת יעוץ משפטי…

משרדנו מטפל ב:
בקשה לדמי שימוש ראויים  |  סעד הצהרתי  | אלימות במשפחה |  צווי הרחקה  |  בקשה למזונות זמניים  |  משמורת זמנית  |  בקשה לשינוי שם  |  בקשה לבדיקת רקמות

פנו אלינו ונשמח לסייע בכל שאלה

פנו אלינו ונשמח לסייע בכל שאלה

הלקוחות המרוצים שלנו

כאן אפשר לכתוב עדויות של לקוחות מרוצים בנושא

כאן אפשר לכתוב עדויות של לקוחות מרוצים בנושא

כאן אפשר לכתוב עדויות של לקוחות מרוצים בנושא

כאן אפשר לכתוב עדויות של לקוחות מרוצים בנושא

כאן אפשר לכתוב עדויות של לקוחות מרוצים בנושא