בקשות לסעדים זמניים / משרד עו"ד לוי וייס

בקשה במסגרת תביעת גרושין צריכה להיעשות בשקול דעת תוך יעוץ משפטי הולם ומדויק סעד זמני פרושו סעד דחוף , שיש להוכיח את דחיפותו והצורך בו מול שופט.

לאחר מתן הצו – אם מתבקש צו בהעדר הצד שכנגד, תינתן זכות הדיון לצדדים להראות את חשיבות הצו והמשכיותו.

פנו עוד היום לקבלת יעוץ משפטי…

משרדנו מטפל ב:
בקשה לדמי שימוש ראויים  |  סעד הצהרתי  | אלימות במשפחה |  צווי הרחקה  |  בקשה למזונות זמניים  |  משמורת זמנית  |  בקשה לשינוי שם  |  בקשה לבדיקת רקמות

פנו אלינו ונשמח לסייע בכל שאלה

פנו אלינו ונשמח לסייע בכל שאלה