הסכם ממון

ייעוץ נכון לפני עריכת הסכם ממון

פתח דבר:
הסכם ממון נערך לפני הנישואין ויכול להיערך אף במהלכם. הצדדים מחליטים על הפרדה רכושית ויכולים לקבוע מתן פיצוי בעת פרידה. וכל זאת על מנת להימנע מתביעות בבתי משפט והתדיינות מיותרת הגוזלת זמן וכסף.

הסכם ממון טוב הוא הסכם שצופה פני עתיד ושני הצדדים החותמים עושים זאת מרצונם החופשי ובתחושת win-win.

ספור מקרה:

בני הזוג חתמו על שני הסכמי ממון. ההסכם הראשון נחתם לפני הנישואים וקבע בין השאר כי הדירה של הבעל – שלימים הפכה לדירת המשפחה – שייכת רק לו.

הסכם הממון השני, שנחתם כעבור מספר שנים, שינה את תנאי ההסכם הראשון וקבע כי האישה תעביר 100 אלף שקל שחסכה להקטנת המשכנתא, ובמקרה של פרידה תקבל בתמורה חצי משווי הדירה לצורך רכישת בית חדש. אם לא תרכוש בית היא תקבל בחזרה את הכסף שהשקיעה.

אלא שברגע האמת בעלה סירב לאשר את ההסכם בבית המשפט. האישה – שביקשה להכיר בתוקפו של ההסכם השני למרות זאת – טענה כי בעלה הונה אותה ונהג בחוסר תום לב משווע.

אבל הנתבע ביקש לפסוק בהתאם לחוק ולקבוע כי ההסכם השני לא תקף משום שלא אושר כדין. הנתבע הסביר שזהו הסכם ממון “מקפח” שנחתם “תחת לחץ” משום שאישתו איימה עליו שלא ייראה את הילדים.

ההתנערות לא מתקבלת

אלא שסגן הנשיא הכהן דחה את עמדתו והפנה לפסיקה שקובעת כי במקרים חריגים אפשר לקבוע שהסכם ממון תקף אף שלא אושר. למשל, כאשר הצד שמתנגד לו נוהג בחוסר תום לב.

כלומר, ההתנהלות הזוגית לאורך השנים, ובפרט עצם החתימה על ההסכם השני, מעידה על כוונת הבעל לשתף את האישה בדירתו.

מכאן קבע השופט קבע כי הוראות ההסכם השני תקפות ובהתאם לכך נפסק שהדירה דירת תימכר והתמורה תחולק בין הצדדים…

המלצת המשרד

הכתוב אינו מחליף יעוץ משפטי. הקדימו קביעת פגישה על מנת ליצור בורכם את החליפה המתאימה לכם, את הנוסח המדויק המביע את רצונויכם והצרכים שלכם כך תחסכו זמן וכסף ותשמרו על שלמות המשפחה גם במועד הקרע.

הורדת מסמך מוכן מהאינטרנט תוך מילוי פרטיכם האישיים הינה טעות חמורה !!!

הרבה יותר קשה לתקן מסמך קיים מליצור מסמך חדש היות והנוהג בבתי המשפט הינו שהסכמים יש לקיים לכן ההסכם אינו ניתן למו”מ אלא בשינוי נסיבות מהותי.

מהו שינוי נסיבות מהותי ??? בהתאם לתנאים הספציפים לכל מקרה ומקרה.

חנה וייס – עורכת דין

פנו אלינו ונשמח לסייע בכל שאלה

פנו אלינו, נשמח לסייע בכל שאלה