מהפכת המזונות

עד חודש יולי 2017 היה מצב משפטי שהטיל את עיקר הוצאות הקטין עד גיל 15 על אביו, גם אם המשמורת היתה משותפת.

מיולי 2017 בעקבות פסיקת בימ”ש העליון החישוב הפך יותר שוויוני, חישוב תשלום המזונות מגיל 6 יהיה בהתאם להכנסות ההורים וחלוקת המשמורת בינהם, כלומר כאשר ההורים משתכרים דומה, והמשמורת משותפת אזי כל צד ישא בעלות אחזקת הילדים כאשר הם אצלו, וההורים יחלקו בינהם בצורה שווה הוצאות חריגות כמו טיפולי שיניים וחוגים.

מה זה אומר? היה מקובל שהאם מקבלת בין 30 ל 40 אחוז תוספת מזונות בהתאם למספר הילדים בגין הוצאות המדור/דיור. כעת הוצאות המדור בוטלו היות והמשמורת משותפת והאב נושא בהוצאות המדור כשילדיו אצלו.

ומה כאשר יש פערי שכר? בימ”ש מתחשב כאשר השכר לא שוויוני, והאב משתכר הרבה יותר מהאם, ומעניק פיצוי באמצעות חלוקת ההוצאות החריגות במקום חצי חצי, לדוגמא  2/3 – 1/3.

ומה כאשר המשמורת אינה משותפת אבל האב פוגש את ילדיו מס’ פעמים רב במשך השבוע? בימ”ש הרחיבו את ההלכה החדשה ממשמורת משותפת לזמני השהות ארוכים, ואף מאפשרים פתיחה מחדש של הסכמי גרושין  אם הורחבו זמני השהות, היות ורואים בכך שינוי נסיבות מהותי, לדוגמא בבימ”ש למשפחה בתל אביב הופחתו מזונות ילד שעמדו בהסכם על 2,300 שח לחודש לסך של 1150 ₪ לחודש היות והאב ראה את ילדיו 4 פעמים בשבוע ולא פעמיים כפי שהופיע בהסכם, עוד קבע בימ”ש כי מגיל 6 ירד סכום המזונות ל 500 ₪ לחודש מתוך ההבנה שההלכה של העליון אינה רק לגבי משמורת משותפת אלא גם על קביעת זמני שהות.

נשאלת שאלה קשה יותר – מדוע שהגברים יכבדו את הסכמי הגרושין עליהם חתמו בנפש חפצה אם כעת יכולים להפוך את הקערה על פיה לטובתם?
יתרה מכך בימ”ש מצא לנכון להכיל את ההלכה החדשה רטרואקטיבית על תיקים שמתנהלים עדיין בבימ”ש.

אז כמו שהבנתם וודאות משפטית קשה לקבל, במה זה תלוי? בשופט שדן בתיק, כך לדוגמא בבימ”ש למשפחה בתל אביב נקבע כי אב ששילם מזונות גבוהים יוכל לקבל החזר לאור ההלכה החדשה, אולם בתיק אחר בבימ”ש למשפחה בבאר שבע נקבע שאב ששילם מזונות גבוהים יותר ממה שסוכם בהסכם לא יקבל אותם חזרה בגלל שההחזר יפגע בצרכי הילד כיום. בואו מהר ליעוץ משפטי כדי להתאים לכם את הפתרון הטוב עבורכם.

חיה רונה לוי / עורכת דין

פנו אלינו בכל שאלה
ונשמח לסייע ללא עלות

פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע ללא עלות 

מזונות ילדים לאן?

הלכת בע”מ 919/15 יצרה תקדים מזונות משמורת משותפת וחוללה מהפכה אשר בתי המשפט החלו לאמץ, ולחרוג ממה שהיה מקובל עד כה.

רוצה לומר כאשר יש חלוקת זמני שהות זהה בין האב לאם, יש הפחתת מזונות ילדים בצורה משמעותית היות והאב נושא בנטל זהה בהוצאות גידול ילדיו.

לאחרונה נלקחה ההלכה צעד אחד קדימה, ובתי המשפט החלו לחייב את האם בתשלום מזונות ילדיה וזאת בהנחה שהאב הוא  המשמורן ובהתייחס לשני פרמטרים: פרמטר ראשון הכנסות ההורים, והשני – זמני השהות.

אין התייחסות מגדרית אוטומטית אם/אב, ואין חיוב ברור של הבעל במזונות ילדיו.

במידה והשתכרות האם גבוהה משל האב, תידרש היא לשלם מזונות לילדיה ובתנאי שהאב יקדים להגיש תביעת מזונות, לא יגיש = לא יקבל !!

גובה המזונות שיקבעו יכולים להיות מעבר לצרכים הבסיסיים של הילד.

כאמור ההלכה 919/15 מדברת על ילדים מעל גיל 6, ולא על חזקת הגיל הרך אולם גם גבול זה מטשטש בפסיקות בתי המשפט אשר קובעות הוצאות בהתאם לזמני השהות ללא קשר לגילאים.

אקטיביזם שיפוטי זה יוצר אצל המתדיינים חוסר וודאות משפטי, הקפידו לקבל יעוץ הנכון עבורכם על מנת לכלכל את צעדיכם בתבונה.

חיה רונה לוי / עורכת דין