תביעת גירושין כרוכה

לבית הדין הרבני ישנה סמכות יחודית לדון בבקשות לגרושין של יהודים. 

שיפוט אגב גירושין 
“הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין בין יהודים, אם על ידי האישה ואם על ידי האיש, יהא לבית דין רבני שיפוט ייחודי בכל ענין הכרוך בתביעת הגירושין, לרבות מזונות לאשה ולילדי הזוג.” 
אדם הרוצה להגיש תביעת גירושין בבית הדין ולכרוך אליה עניינים נוספים  כמו:

ענייני הרכוש, ענייני מזונות הילדים וענייני המשמורת.

עליו לערוך את תביעתו כנה וכדין.

מהי תביעה כנה וכדין – שקיפות מלאה בכל העניינים שכרך לתביעתו.

כן עליו להגיש את התביעה ברבני תוך 15 יום מסגירת תיק הישוב סכסוך.

אחרת יסתכן במרוץ סמכויות מול בית המשפט לענייני משפחה ואף לא יראו תביעתו ככרוכה. 

 

חיה רונה לוי / עורכת דין

פנו אלינו בכל שאלה
ונשמח לסייע ללא עלות

פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע ללא עלות