מינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – 1965

עד לתיקון לחוק  – היה ועדין ניתן  לערוך בקשה למינוי אפוטרופוס כשהאדם במצב המוגדר שאינו יכול לדאוג לצרכיו באמצעות תעודה רפואית מגבה, מרגע המינוי רק אז האפוטרופוס נכנס לנעליו ומקבל עבורו את כל ההחלטות שקשורות לגוף ולרכוש.
כיצד?
לאחר הגשת הבקשה ותשלום אגרה ביהמ”ש צריך לאשר את המינוי (לעבור את מבחן ביהמ”ש, אך עדין נותרת בעינה השאלה ומה אם אחד האחים מתנגד למינוי ? כמו כן יש להגיש למשרד האפוטרופוס הכללי דיווחים אחת לשנה בדמות פרטה, המפרטים את אשר עשה האפוטרופוס בשמו של החסוי, והאם זה לטובתו?
עם המינוי יש מקום רחב יותר לניצול החולה ומקום לחילוקי דעות בין המתמנים (אם יש יותר אפוטרופוס אחד).

לכן…
החל מינואר 2018 תוקן חוק האפוטרופסות ויש אופציה לעריכת יפוי כח מתמשך.

משרדינו עבר הכשרה מטעם משרד המשפטים לעריכת יפוי כח מתמשך.  קרא עוד…

פנו אלינו, נשמח לסייע בכל שאלה

פנו אלינו, נשמח לסייע בכל שאלה